Velkommen til BoksButler
post@boksbutler.no
+47 40 04 6789
0

Avtalevilkår utleie flyttekasser/utstyr

BoksButler / Ditt Ekstralager as
Avtalevilkår utleie flyttekasser/utstyr

 • Generelt:
  Ditt Ekstralager AS tilbyr  utleie av flyttekasser og annet flytteutstyr gjennom konseptet BoksButler. Vi tilbyr også salg av flyttekasser, utstyr og forbruksmateriell. Utleievilkår og betingelsene herunder gjøres gjeldende mellom Utleier, heretter kalt «BoksButler» og Leietaker av flyttebokser og andre flyttematerialer. Andre betingelser eller endringer foruten det som er gjeldende herunder, må signeres skriftlig av både utleier og leietaker. Ved bruk av våre tjenester samtykker Leietaker til de til enhver tid gjeldende vilkår.
 • Leie:
  Alle våre priser er inkludert moms for private, ekskludert moms for bedrifter. Ellers vil det belastes et fraktbeløp på kr 249,-som dekker levering og det samme ved henting. Hvis kunden blir forhindret i å være til stede ved avtalt levering eller hentetidspunkt, må dette opplyses BoksButler seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt levering- eller hentetidspunkt. Ta kontakt med oss på 4004 6789. Ekstra gebyrer på kr 555,- per påbegynte time vil bli belastet ved ikke oppmøte / forsinket oppmøte i forhold til avtalt tid og dato for levering og henting. BoksButler ønsker til enhver tid å hente og levere våre ordre til avtalt tidspunkt og sted for våre kunder. Ekstremvær og vinter/snøføre vil i noen tilfeller gjøre at vi ikke klarer å opprettholde være plikter ovenfor våre kunder. I slike tilfeller vil vi ta direkte kontakt med kunden på telefon og meddele situasjonen for deretter å bli enige om en løsning.

  Leietid:
  Avtalt tidsrom for leie av flyttebokser og andre flytteutstyr mellom BoksButler og Leietaker. Ved levering og henting av flyttebokser og annet flytteutstyr, må enten Leietaker eller utnevnt myndig person av leietaker være fysisk til stede ved avtalt levering og hente adresse. Flyttebokser og annet flytteutstyr vil ikke bli utlevert før signering av leveringsdokumentasjon av Leietaker eller utnevnt myndig person i Leietakers sted.
 • Levering:
  BoksButler leverer flytteboksene og andre flytteutstyr og forbruksmateriell til Leietaker til avtalt tid og dato. Flytteboksene og flytteutstyret vil være rent og klar til bruk ved levering. Alt vil bli levert til avtalt adresse ved hovedinngangen. Om Leietaker ønsker å få levert flytteboksene til riktig etasje og leilighet, kan dette avtales nærmere i kontakt med BoksButler på tlf 4004 6789. Det vil da tilkomme ekstra kostnader.
 • Henting:
  BoksButler henter flytteboksene og annet utstyr til avtalt tid og dato ved henteadressen. Leietaker har ansvar for å sørge for at alle flyttebokser, flytteutstyr og elementer som skal flyttes står klare ved hovedinngangen. Leietaker har også ansvaret for at flyttebokser og flytteutstyret er i normal god stand når de blir hentet i forhold til da de ble levert. Om Leietaker ønsker at BoksButler skal hente flytteboksene i leilighet uten heis, kan dette avtales nærmere i kontakt med BoksButler på tlf 4004 6789. Det vil da tilkomme ekstra kostnader.
 • Reklamasjon:
  Om Leietaker mener at det er en mangler etter levering, må dette meldes inn til BoksButler senest 24 timer etter at leid utstyr er utlevert til Leietaker. Dette må gjøres skriftlig til butler@boksbutler.no. Mangelen vil da bli rettet opp snarest.
 • Under bruk:
  Flytteboksene og annet leid utstyr må kun brukes til de oppgaver og formål som de er ment for. Det må ikke påføres permanent merking og etiketter må fjernes før levering. Kjemikalier, bedervelige matvarer, sprenglegemer, ulovlige stoffer og liknende skal ikke transporteres i flytteboksene. Knusbare produkter må sikres av leietaker. Det er Leietakers plikt til å sørge for at flytteboksene og flytteutstyret leveres i den stand som da Leietaker fikk dem utlevert av BoksButler. Vår firmalogo skal ikke fjernes. Inngrep som endrer flytteboksenes og eller flytteutstyrets struktur eller funksjon samt om nødvendig rengjøring eller reparasjon av flyttebokser og flytteutstyr må gjøres, vil dette bli belastet Leietaker.
 • Betaling:
  – Online betaling med Visa/Master kort
  – Paypal
  – Vipps ved levering
  – Faktura (Ekstra gebyr på 40,-)
 • Ansvar
 • Utleier:
  BoksButler er ansvarlig for å levere flyttebokser, flytteutstyr og annet bestilt forbruksvarer til avtalt tid, dato og sted med Leietaker. Ditt Ekstralager er også ansvarlig for at flyttebokser og flytteutstyret er i god og ren stand og klar til bruk ved levering. Ved normal slitasje av flytteutstyret og flyttebokser, vil BoksButler være ansvarlig for vedlikeholdet.
 • Leietaker:
  Leietaker er ansvarlig i hele leieperioden for skade og eller tap av leid flyttebokser og flytteutstyr, utenom den normale slitasjen under bruk. Leietaker er pliktet til å betale erstatning til BoksButler for skadet eller tapte flyttebokser og flytteutstyr. Ved skadet og eller tapt flyttebokser og flytteutstyr, forplikter Leietaker umiddelbart å varsle BoksButler. Erstatningsprisen på en flytteboks er kr 249,-
 • Heving/avbestilling/forlengelse/endring i leie av BoksButler flytteutstyr
 • Heving:
  Både BoksButler og Leietaker har mulighet til å heve avtalen hvis det foreligger:
  – Mangel av bestilt vare ved levering etter avtalt tidspunkt og sted.
  – Manglende betaling. Ved valg av terminalbetaling ved levering, vil det tilkomme et gebyr på kr 75,-.
  – Leietaker videreleier / låner / ødelegger leid utstyr med overlegg.
  – Leietaker blitt erklært umyndig eller ved bortgang.
 • Avbestilling:
  Avbestilling må finne sted senest klokken 12:00 dagen før avtalt leveringsdato. Avbestilling kan gjøres ved å sende epost til butler@boksbutler.no eller sende sms til 4004 6789.
 • Forlengelse av leietid:
  Forlengelse av leietiden for flyttebokser og flytteutstyr må varsles BoksButler senest klokken 12:00 dagen før avtalt hentetid og dato. Om dette er tilfelle, vil minimum forlengelsesperiode og pris være nye 14dager. Se Priser. Om forlengelse av leietid ikke meldes ifra til BoksButler på 4004 6789, senest 24 timer før avtalt hentetidspunkt, vil Leietaker belastes for transport og tiden det har tatt i forbindelse med bomtur under henting i tillegg til 2 uker ekstra leie.
 •  Endring av leieperiode:
  Endring av leieperiode må varsles BoksButler seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt leveringstidspunkt på tlf 4004 6789.